Wanneer kies je voor pyschotherapie?

Doorbreken van vastgelopen patronen

In de psychotherapiepraktijk wordt cognitieve gedragstherapie, schematherapie en EMDR aangeboden. Deze vormen van therapie kunnen bijdragen aan verandering en verbetering van functioneren wanneer er sprake is van vastgelopen gedragspatronen.

Anders denken en gedrag veranderen

Als je gaat begrijpen waarom je bepaalde gedragspatronen hebt of je slecht voelt onder bepaalde omstandigheden, kun je leren anders te denken, je gedrag veranderen, zodat je je prettiger voelt.

Trauma’s verwerken

Als je last hebt van de gevolgen van nare ervaringen zoals schokkende gebeurtenissen, maar ook krenkingen of pesterijen in de jeugd kunnen die sporen achterlaten in je geheugen. Met behulp van EMDR is het mogelijk herinneringen aan deze gebeurtenissen te verwerken.

Korte of lange psychotherapie behandeling

Psychotherapie en psychologische behandeling kan bij Fox-Gorter Psychotherapie in Den Haag zowel kortdurend als langerdurend zijn.