Wat houdt behandeling in?

De behandeling bij Fox-Gorter Psychotherapie is gericht op inzicht en vermindering van klachten.

Uw klachten en belangrijke gebeurtenissen uit uw levensgeschiedenis worden samen met u in kaart gebracht. Diagnostiek en gebruik van vragenlijsten zijn onderdelen van de inventarisatie.
Vanuit een probleemanalyse wordt met u samen een behandelplan gemaakt om te komen tot vermindering van de klachten.

Oefeningen en huiswerk zullen deel uitmaken van de behandeling.

Door genuanceerder te leren denken en weerstand te kunnen bieden aan “oude” overtuigingen zullen angsten, depressies, lichamelijke klachten en relationele problemen zich minder kunnen ontwikkelen.

Medicatie voorgeschreven door huisarts of psychiater kan nodig zijn ter ondersteuning van de psychotherapie.