Wat houdt psychotherapie behandeling in?

Inzicht & vermindering van klachten

De behandeling bij Fox-Gorter Psychotherapie in Den Haag is gericht op inzicht en vermindering van klachten.

Uw klachten en belangrijke gebeurtenissen uit uw levensgeschiedenis worden samen met u in kaart gebracht. Diagnostiek en gebruik van vragenlijsten zijn onderdelen van de inventarisatie.
Vanuit een probleemanalyse wordt met u samen een behandelplan gemaakt om te komen tot vermindering van de klachten.

Oefeningen & genuanceerder denken

Oefeningen en huiswerk zullen deel uitmaken van de behandeling.

Door genuanceerder te leren denken en weerstand te kunnen bieden aan “oude” overtuigingen zullen angsten, depressies, lichamelijke klachten en relationele problemen zich minder kunnen ontwikkelen.

Soms is ook medicatie behulpzaam

Medicatie voorgeschreven door huisarts of psychiater kan nodig zijn ter ondersteuning van de psychotherapie.

Neem contact op met Jolien Fox, psychotherapeut in Den Haag, voor meer informatie.

Online therapie

Therapie kan in overleg met J.Fox worden aangeboden via beeldbellen van Clickdoc videoconsult, een speciaal voor de zorg ontwikkelde beveiligde verbinding op afstand.

Crisis situaties

Crisis: in spoedgevallen neemt u buiten kantooruren en op niet-werkdagen van J.Fox-Gorter (woensdagmiddag en donderdag) contact op met uw eigen huisarts of de huisartsendienst SMASH tel. 070-3469669.